ปฏิรูปวงการกีฬาไทย ร่างพ.ร.บ.พลศึกษา

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง (13 เม.ย. 2555)

ปฏิรูปวงการกีฬาไทยอีกครั้ง เมื่อร่าง “พ.ร.บ.สถาบันการพลศึกษา” ผ่านความเห็นชอบจากกมธ.กีฬาวุฒิสภา “มาดามมล” ชี้บูรณาการของความรู้หลายด้านสร้างประโยชน์ได้แน่ พร้อมเตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าหารือ หลังเกิดปัญหาเรื่องสิทธิประโยชน์ของวงการลีกลูกหนังไทย

นางนฤมล ศิริวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ที่ห้องประชุม 309 อาคารรัฐสภา 2 เมื่อวันที่12 เม.ย.ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ. … ตามข้อบังคับฯ ข้อ 136 โดยมี นายสมพงษ์ ชาตะวิถี อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เข้าชี้แจง

นางนฤมล กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อสอบถามถึงความชัดเจนเกี่ยวกับร่างนี้หลังจากผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และได้ปรับปรุงจนแล้วเสร็จ ซึ่งสิ่งที่เน้นเป็นพิเศษคือ เรื่องโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร,การบริหารงานบุคคลที่ต้องแบ่งแยกหน้าที่กันให้ชัดเจน, การใช้จ่ายงบประมาณรายได้บางส่วน รวมถึงการจัดการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะทางพลศึกษาคือ หลักสูตรใหม่ที่มีถึงระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

“พ.ร.บ.นี้ ถือเป็นหลักสูตรเฉพาะทางที่มีองค์ความรู้ด้านกีฬาที่กว้างขวางมาก และการเปลี่ยนแปลงก็จำเป็นต้องปรับให้ทันโลกสมัยใหม่ สาขาวิชาก็ต้องให้สอดคล้องกับกีฬาแต่ละประเภท เพื่อให้กลายมาเป็นบูรณาการหลายๆ ด้าน ทั้งด้าน วิทยาศาสตร์การกีฬา, เวชศาสตร์, โภชนาการ, จิตวิทยา, กฏหมาย, เศรษฐศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่จำเป็นต่อการสร้างบุคลากร และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาก็ยังขยายเป็นฐานงานเชิงพาณิชย์ได้ เช่น ลักษณะผ้าที่ใช้มาทำชุด ซึ่งคาดว่าคงใช้เวลาที่จะผ่านร่างนี้ไม่นานนัก ซึ่งถ้าพ.ร.บ.นี้ ผ่านไปบังคับใช้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อวงการกีฬาไทยในอนาคตอย่างมาก”

ขณะเดียวกัน นางนฤมล กล่าวถึงเรื่องการจัดการสิทธิประโยชน์ของบริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จำกัด ที่ได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาขณะนี้ว่า อาจจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาโดยเร็วเพราะเรื่องดังกล่าวอาจทำให้วงการฟุตบอลลีกของไทยขาดการพัฒนา ส่วน พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ก็คาดว่าจะเข้าพิจารณาจากสภาวันที่ 23 เม.ย.นี้ ซึ่งคาดว่าจะเป็นผลดีต่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทางการกีฬาอย่างแน่นอน