กิจกรรม

การสัมมนาเรื่อง “3 ปี กสทช.: ความฝัน ความเป็นจริง และการปฏิรูปกฎกติกา”

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเรื่อง “3 ปี กสทช.: ความฝัน ความเป็นจริง และการปฏิรูปกฎกติกา”
วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เสวนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ: ร่างพ.ร.บ.กู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ: เดินหน้าอย่างไรให้ถูกทาง โปร่งใส และเป็นประชาธิปไตย

เสวนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ ร่างพ.ร.บ.กู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ: เดินหน้าอย่างไรให้ถูกทาง โปร่งใส และเป็นประชาธิปไตย วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 13.30-16.00 น. ห้องประชุมชั้น 2 ทีดีอาร์ไอ

การเสวนาสาธารณะ เรื่อง “ติดตามร่างกฎหมายประกันสังคม” ภายใต้โครงการวิจัย “โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย”

การเสวนาสาธารณะ เรื่อง “ติดตามร่างกฎหมายประกันสังคม” ภายใต้โครงการวิจัย “โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย” วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

การสัมมนาเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) จะจัดการสัมมนาเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 – 15.30 ณ ห้องประชุมนิคม จันทรวิทุร ชั้น 7 ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

การสัมมนาเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม”

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) จะจัดการสัมมนาเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม” ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 – 15.30 ณ ห้องประชุมนิคม จันทรวิทุร ชั้น 7 ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

การสัมมนาเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย”

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) จะจัดการสัมมนาเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย” ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 – 15.30 ณ ห้องเกษมอุทยานิน (ชั้น 2 ตึก 1) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การสัมมนาเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า”

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) จะจัดการสัมมนาเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า” ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 – 15.30 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

การสัมมนาเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์”

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) จะจัดการสัมมนาเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 10.00 – 12.00 ณ ห้อง 222 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

การสัมมนาเรื่อง “กฎหมายที่รัฐบาลและสภาใหม่ควรให้ความสำคัญ”

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) จะจัดการสัมมนาเรื่อง “กฎหมายที่รัฐบาลและสภาใหม่ควรให้ความสำคัญ” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 – 16.30 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)