รับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 สำหรับผู้ตกหล่น รีบขอยื่นรับสิทธิ์เยียวยาประกันสังคม 2566

เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 เดือนกันยายน ได้รับเงินเท่าไร?

ใครที่ได้เช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2หรือตรวจสอบเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 จะพบว่าท่านจะได้เงินเยียวยาประกันสังคมคนละ 5000 บาทในช่วงเดือนกันยายน 2566 อย่างไรก็ดี เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 ก็มีเงื่อนไขอยู่ว่าผู้ลงทะเบียนจะต้องเป็นผู้อยู่ในเขตพื้นที่สีแดง 13 จังหวัดที่รัฐบาลสั่งให้ล็อกดาวน์ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ท่านที่ประสงค์อยากเข้าร่วมเงินเยียวยาประกันสังคม 40 รอบ 2 จะต้องนำเอกสารเหล่านี้ให้เจ้าหน้าที่พิจารณา ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาใบเสร็จรับเงิน

กล่าวได้ว่าเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 หรือในรอบที่ 1 ก็ดี ล้วนแล้วแต่เป็นเงินที่ช่วยเหลือผู้ประกันสังคมมาตรา 40 ให้ได้รับความเดือดร้อยเรื่องเงินให้เหลือน้อยลงที่สุด เพราะการโดนสั่งให้ล็อกดาวน์ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำมาหากินของผู้ประกันสังคมมาตรา 40ไม่น้อยเลย แต่สำหรับผู้ค้าขายออนไลน์อาจจะพอดีหน่อยเพราะไม่ต้องมีการปิดหน้าร้านแต่อย่างใด สำหรับท่านที่มีคำถามว่าเงินเข้าวันไหน ทางประกันสังคมจะโอนเงินเข้าวันที่ 22-23 กันยายน 2566 

 

สมัครเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 ได้ที่ไหนบ้าง?

ผู้ประกันสังคมมาตรา 40สามารถลงทะเบียนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 หรือสมัครเยียวยาประกันสังคมล่าสุดในรอบที่ 2 ได้จากหลายช่องทาง อาทิ เคอน์เตอร์เซอร์วิสที่เซเว่นทุกสาขา ธนาคาร ธกส. บิ๊กซี หรือเว็บไซต์ประกันสังคม เป็นต้น ในส่วนของเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 จะใช้เพียงแค่บัตรประชาชนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ท่านสมัครเงินเยียวยาประกันสังคม 40 รอบ 2 แล้วนั้น ให้ท่านเช็คเงินเยียวยามาตรา 40 หรือเช็คเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2ว่าเงินเข้าหรือไม่ โดยรัฐจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่านผ่านระบบพร้อมเพย์ เพราฉะนั้น ท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครพร้อมเพย์เพื่อรับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 ก็ให้รีบสมัครโดยด่วน และหากท่านใดลงทะเบียนเงินเยียวยาประกันสังคมแล้วปรากฎว่าไม่ได้รับเงินเข้าบัญชีในวันที่กำหนดไว้ ให้ท่านติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันทีไม่ว่าจะเป็นสำนักงานประกันสังคมหรือธนาคารที่ท่านลงทะเบียนเปิดบัญชีไว้

 

ใครบ้างที่มีสิทธิลงทะเบียนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2

หลังจากที่ได้ตรวจสอบสิทธิ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 พบว่าผู้ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 15-65 ปี มีอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้าแม่ค้า หรือรับจ้างรายวัน เป็นต้น อีกทั้งต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตราสังคม 33 และมาตรา 40 พร้อมทั้งไม่ได้เป็นข้าราชการหรือทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจึงจะสามารถสมัครเงินเยียวยาประกันสังคม 40 รอบ 2ได้ ทั้งนี้ เมื่อเช็คเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 พบว่าผู้สังกัดมาตรา 40 จะได้เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 5000 บาทต่อคน และผู้สมัครรอบที่ 2 ต้องอยู่ในพื้นที่ใน 13 จังหวัดที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นพื้นที่สีแดงตามเงื่อนไขที่ประกาศออกไป อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จะไม่สามารถลงทะเบียนเงินเยียวยาประกันสังคมได้ แต่ถึงกระนั้น รัฐบาลก็พยายามช่วยเหลือเยียวยาผ่านโครงการอื่น ๆ อีกมาก เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน หรือโครงการเราชนะ เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

เงินทันเด้อ scb

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกู […]
อ่านเพิ่มเติม

แอพห้าให้มันนี่ยืมเงินด่วน 30 นาที

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineรอ […]
อ่านเพิ่มเติม

ศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineเป […]
อ่านเพิ่มเติม