ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 64
ร้อยละ ไม่เกิน 1.2% ต่อปี
เงินเดือน 30000 บาทขึ้นไป
ระยะเวลายืมเงิน นาน 24 งวด
อายุผู้กู้ 20-70 ปี
ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 64 รู้ผล 30 นาที
สมัครเลย

เช็คเลย ! ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 64 ล่าสุด คือสินเชื่อใด?

สำหรับใครที่กำลังสนใจสมัครสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2566 ในโครงการออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 64 ที่เปิดให้ลงทะเบียนได้ในขณะและอยากรู้ว่ามีสินเชื่ออะไร ? ซึ่งจากข้อมูลพบว่าสินเชื่อ 50000 บาทของธนาคารออมสินจะมีอยู่ด้วยกันใน 2 โครงการ ซึ่งโครงการแรกเป็นโครงการสินเชื่อประชารัฐที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่าน MyMo แต่จากที่มีการสอบถามจากเจ้าหน้าที่สินเชื่อดังกล่าวได้หมดเขตรับสมัครไปแล้วเนื่องจากมีผู้สนใจในสินเชื่อดังกล่าวค่อนข้างมากทำให้สิทธิ์ลงทะเบียนนั้นเต็มภายในเวลาอันรวดเร็ว เพราะฉะนั้นถ้านับเฉพาะสินเชื่อในวงเงิน 50000 บาท คงจะมีแต่สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนซึ่งเป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐที่ให้คุณได้สมัครสินเชื่อเพื่อรับเงิน 50000 บาท โดยที่ไม่ต้องค้ำประกัน แต่หากต้องการเงินที่มากกว่าจำนวนดังกล่าวก็สามารถกู้ในสินเชื่อนี้ได้เช่นกัน แต่จำเป็นต้องมีคนค้ำประกันหรือมีหลักประกันตามที่ธนาคารกำหนด

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 64 เงื่อนไขสำคัญมีอะไรบ้าง ? 

หากคุณสนใจออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 64 สิ่งสำคัญที่คุณจำเป็นต้องรู้คือเงื่อนไขที่สามารถสมัครสินเชื่อได้ ซึ่งเรามาดูกันเลยว่าเงื่อนไขที่กำหนดไว้นั้นมีอะไรบ้าง ? ตรงกับคุณสมบัติของคุณหรือไม่ ?

  • เงื่อนไขของการใช้เงินในวงเงินดังกล่าว คือ ใช้เพื่อเป็นเงินลงทุนในอาชีพใหม่, ใช้เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในชีวิตปรำจำวัน, ใช้เพื่อปลดหนี้สินที่ค้างคาอยู่ หรือจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่จำเป็นในกรณีต่าง ๆ
  • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 9000 บาท เป็นประจำทุกเดือน ไม่ว่าจะทำอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระ และนำเงินที่ได้นั้นเข้าบัญชีเพื่อเป็นหลักฐานในรายงานการเดินบัญชีในกรณีที่ไม่มี สลิปเงินเดือนมาเป็นหลักฐาน
  • หากกู้เงินในจำนวน 50000 บาท ไม่ต้องมีการค้ำประกันสินเชื่อแต่อย่างใด เตรียมเอกสารให้พร้อมสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ทันที
  • วงเงินกู้ 50000 บาท ต้องชำระหนี้คืนทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายใน 3 ปี (36 งวด)
  • ผู้ที่มีสิทธิ์กู้ในสินเชื่อดังกล่าวได้จะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นและอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์และจะต้องไม่เกิน 60 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาในการใช้หนี้คืนเสร็จสิ้นแล้ว

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 64 หมดเขตวันไหน 2566

หากไม่อยากพลาดสิทธิ์ในการลงทะเบียนหรือสมัครออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 64 เหมือนกับสินเชื่อในความช่วยเหลืออื่น ๆ ที่ออกมา อย่างเช่นออมสินปล่อยสินเชื่อ 20000หรือโครงการออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 64 เสริมพลังฐานราก สิ่งที่คุณควรรู้ในลำดับต่อมาคือระยะเวลาในการสมัครสินเชื่อดังกล่าว เพราะหากเป็นสินเชื่อในโครงการความช่วยเหลือเฉพาะกรณีพิเศษจะมีการกำหนดวันหมดเขตรับสมัครไว้อย่างชัดเจน แต่หากเป็นสินเชื่อปกติของธนาคารระยะเวลาในการปล่อยสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของสินเชื่อนั้น

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 64 ในสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ถือเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือให้ผู้ที่ต้องการเงินก้อนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามความจำเป็นต่าง ๆ ให้สมัครใช้บริการ ซึ่งหากคุณไม่สามารถสมัครสินเชื่อความช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 64 หรือ ออมสินปล่อยสินเชื่อ 20000 เชื่อว่าสินเชื่อตัวนี้ก็ตอบโจทย์ในความต้องการเงินก้อนของคุณได้เช่นกัน 

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

dolfin money
เงินเดือน 7500 บาทขึ้นไป
ร้อยละ ไม่เกิน 25% ต่อปี
ระยะเวลายืมเงิน นาน 3 งวด
อายุผู้กู้ 21-70 ปี
dolfin money กระเป๋าออนไลน์ให้เงินฟรี
สมัครสินเชื่อไทยพาณิชย์ผ่านแอพ
เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป
ร้อยละ ไม่เกิน 25% ต่อปี
ระยะเวลายืมเงิน นาน 72 งวด
อายุผู้กู้ 20-60 ปี
สินเชื่อไทยพาณิชย์สมัครผ่านแอพกู้ออนไลน์วันนี้
เงินด่วน 10 นาทีโอนเข้าบัญชีกรุงไทย
เงินเดือน 12000 บาทขึ้นไป
ร้อยละ ไม่เกิน 25% ต่อปี
ระยะเวลายืมเงิน นาน 36 งวด
อายุผู้กู้ 20 ปีขึ้นไป
เงินด่วน 10 นาทีโอนเข้าบัญชีกรุงไทยได้จริง
สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย
เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป
ร้อยละ ไม่เกิน 25% ต่อปี
ระยะเวลายืมเงิน นาน 60 งวด
อายุผู้กู้ 20 ปีขึ้นไป
สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยให้เงินด่วนทันใจ