เงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้
ร้อยละ ไม่เกิน 36% ต่อปี
เงินเดือน 8000 บาทขึ้นไป
ระยะเวลายืมเงิน นาน 36 งวด
อายุผู้กู้ 21-65 ปี
เงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้เลยทันที
สมัครเลย

ทำไมถึงควรใช้บริการเงินด่วนทำสัญญาผ่านเน็ตได้ 

เหตุผลที่ควรใช้บริการเงินด่วนทำสัญญาผ่านเน็ตได้ เนื่องด้วยเงินด่วนทำสัญญาผ่านเน็ตได้ส่วนใหญ่จะให้การบริการที่ค่อนข้างรวดเร็ว ไม่ต้องรอเข้าคิวยาวเหยียดเหมือนกู้เงินที่ธนาคาร นอกจากนี้เอกสารที่ใช้ในการกู้เงินออนไลน์หรือเงินด่วนออนไลน์จะใช้เพียงแค่บัตรประชาชนเท่านั้น ทว่าอย่างไรก็ดี ข้อจำกัดของสัญญากู้เงินออนไลน์ส่วนมากจะมีวงเงินไม่เยอะ เพราะหากวงเงินมาก ทางบริษัทเองก็ต้องแยกภาระความเสี่ยงที่มากขึ้นด้วย ดังนั้นสำหรับใครที่ต้องการวงเงินหลักแสนหรือหลักล้านขึ้นไป แอพเงินกู้นอกระบบต่าง ๆ อาจจะไม่ตอบโจทย์

นอกจากนี้ ก่อนจะใช้บริการเงินด่วนทำสัญญาผ่านเน็ตได้ทางออนไลน์ ควรศึกษาสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมายหรือกฎหมายยืมเงิน 2022 ให้ดีเสียก่อน และศึกษาบริษัทที่เราจะไปกู้เงินด้วยว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด เพราะปัจจุบัน ปี 2565 ก็ยังคงมีมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาเพื่อหลอกลวงผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากดังข่าวหน้าหนังสือพิมพ์

 

สิ่งที่ต้องมีระบุในบริการเงินด่วนทำสัญญาผ่านเน็ตได้

สำหรับใครที่ต้องการเงินด่วนอาจจะมองว่าบริการเงินด่วนทำสัญญาผ่านเน็ตได้เป็นบริการสินเชื่อที่ตอบโจทย์ และด่วนตัดสินใจเซ็นสัญญาทันทีทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดที่ระบุในสัญญาให้ละเอียดก่อน ทำให้อาจเสี่ยงโดนหลอกหรือเชิดเงินหนีไปได้ โดยสัญญากู้เงินออนไลน์หรือหลักฐานการกู้ยืมจะอยู่ในรูปของหนังสือ จดหมาย หรือเอกสารใด ๆ ที่เขียนขึ้นเอง หรือจะอยู่ในรูปของแบบฟอร์มทางการก็้ได้ ซึ่งจำเป็นต้องมีองค์ประกอบในสัญญา ได้แก่ วันที่ทำสัญญากู้เงิน, ชื่อผู้กู้, ชื่อผู้ให้กู้, จำนวนเงินที่กู้, กำหนดการชำระคืน, ดอกเบี้ยต่อเดือน/ต่อปี (ถ้ามี), ลายเซ็นต์ผู้กู้  และลายเซ็นต์ผู้ให้กู้ (มีหรือไม่มีก็ได้)

ทั้งนี้ ผู้กู้ต้องศึกษารายละเอียดอื่น ๆ ด้วยว่าบริษัทที่ปล่อยเงินกู้ให้เรานั้นเป็นบริษัทเงินด่วนถูกกฎหมาย 2565 หรือไม่ สามารถทำสัญญายืมเงินย้อนหลังได้หรือเปล่า หรือมีบริการเงินนอกระบบไม่โอนไม่ดาวน์นัดทำสัญญา เป็นต้น เช่นนี้แล้วจึงค่อยตัดสินใจยืมเงินด่วนทำสัญญาผ่านเน็ตได้อีกครั้ง

 

เอกสารรายได้ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อใช้บริการเงินด่วนทำสัญญาผ่านเน็ตได้

ในการใช้บริการเงินด่วนทำสัญญาผ่านเน็ตได้หรือกู้เงินออนไลน์บางแห่งระบุไว้ว่าผู้กู้จำเป็นต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้เพื่อเป็นหลักประกันสามารถเป็นคนมีงานทำ และมีรายได้เข้ามาเพียงพอที่จะชำระเงินกู้ได้ โดยเอกสารแสดงรายได้ที่นิยมใช้ในการทำสัญญากู้เงิน ได้แก่

  1. ใบรับรองเงินเดือน หรือ หลักฐานการรับเงินเดือนจากนายจ้าง
  2. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
  3. สัญญาจ้าง หรือ หลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับผู้ทำอาชีพอิสระ
  4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ บัญชีเงินฝาก พร้อมใบแจ้งยอด สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพแพทย์ ทนายความ วิศวกร สถาปนิก และอื่น ๆ 
  5. หลักฐานรายได้อื่นๆ เช่น ใบหุ้น พันธบัตรรัฐบาล บัญชีเงินฝากธนาคาร และอื่น ๆ 

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์
เงินเดือน 25000 บาทขึ้นไป
ร้อยละ ไม่เกิน MRR+9% ต่อปี
ระยะเวลายืมเงิน นาน 36 งวด
อายุผู้กู้ ไม่กำหนด
สินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์กู้ปัญหาการเงิน
easy money
เงินเดือน 20000 บาทขึ้นไป
ร้อยละ ไม่ระบุ
ระยะเวลายืมเงิน นาน 12 งวด
อายุผู้กู้ 20 ปีขึ้นไป
easy money ให้เงินกู้สินเชื่อของ่ายๆ
ยืมเงิน 200 ด่วน
เงินเดือน 8000 บาทขึ้นไป
ร้อยละ ไม่เกิน 21% ต่อปี
ระยะเวลายืมเงิน ไม่กำหนด
อายุผู้กู้ 18 ปีขึ้นไป
ยืมเงิน 200 ด่วนสมัครง่ายๆ อายุ 18 ปีขึ้นไป
ยืมเงิน 500 ด่วน
เงินเดือน 3500 บาทขึ้นไป
ร้อยละ ไม่เกิน 28% ต่อปี
ระยะเวลายืมเงิน ไม่กำหนด
อายุผู้กู้ 18 ปีขึ้นไป
ยืมเงิน 500 ด่วนใน 30 นาทีและระยะผ่อน 30 วันล่าสุด